Förlagets beskrivning

Den här boken skildrar Hillary Clinton som nu kandiderar för att bli USAs första kvinnliga president. Beundrad och ifrågasatt drivs hon av sitt engagemang för barns rättigheter och allas lika rätt till hälsovård.