Förlagets beskrivning

Genom att utelämna ordklassers namn och i stället använda olika färger upptäcker eleverna de grundläggande strukturerna i det engelska språket. Sedan avgör pedagogen om och när det är lämpligt att införa benämningarna på de ordklasser som finns med i spelet: substantiv, verb, adjektiv, räkneord och prepositioner.

Varje elev behöver ett eget elevhäfte och det är därför dessa säljs separat. 

Efter genomgång av moment för moment i detta häfte är det dags för ytterligare träning och tillämpning av kunskaperna. Detta sker på ett såväl pedagogiskt uttänkt som lustfyllt sätt genom spelet "Grammar with colours".

Spelet består av 4 olika spelplaner, 108 spelkort fördelade till de olika planerna samt 3 stycken olika slags tärningar. Alla spel spelas av två till tre deltagare.

Lärarhandledningen beskriver detaljerat arbetsgången för såväl elevhäfte som spel.

Spel med lärarhandledning levereras i en hållbar kartong.

Granskare: Ingmar Östling