Förlagets beskrivning

Gradskiva i gul plast. Skivan har reliefmarkering från kant till kant var 10° från 0°-180°, siffermarkering vid 90° samt punktmarkering vid 45° och 135°.

Gradskivan har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
Bas: 160 mm, sidor 110 mm