Förlagets beskrivning

Hur kan vi undervisa så att elever med funktionsnedsättning lär sig tolka bilder?

Från sak till bild,  ger inspiration och idéer till personal som arbetar med undervisning och kartläggning av träningsskoleelevers förmåga att tolka bilder.  Från sak till bild innehåller metodbok, vardagliga föremål och leksaker som stimulerar till lek och samspel samt foton. Dessa saker används som kartläggnings- och undervisningsmaterial.