Förlagets beskrivning

Den här boken behandlar Sveriges historia från frihetstiden till 1930-talet, hur Sverige utvecklats från ett fattigt jordbrukarland med stor utvandring till en industrination med många berömda uppfinnare. I boken beskrivs hur det var att leva för både vuxna och barn i Sverige under 1800-talet. Arbetarrörelsen och de politiska partiernas framväxt skildras också.

Texten är lättläst med enkla ord och korta meningar. Varje mening står på en egen rad och längre meningar delas upp på flera rader. Typsnittet är lätt att läsa och texten är relativt stor. Boken är rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Formgivningen är tydlig med mycket luft kring text och bild. Text, bild och formgivning tillsammans gör det lättare att förstå innehållet.

Till faktaboken finns en arbetsbok. Färg och svartvit, limbunden.