Förlagets beskrivning

Faktaboken beskriver Sveriges historia från forntiden, över medeltiden, nyare tiden och till frihetstiden. Författaren har försökt ta fasta på de viktigaste händelserna och företeelserna i Sverige under den här långa tidsperioden. Livet för "vanliga" svenskar har fått stort utrymme. Tidsangivelserna är få.

Texten är lättläst med enkla ord och korta meningar. Varje mening står på en egen rad och längre meningar delas upp på flera rader. Typsnittet är lätt att läsa och texten är relativt stor. Boken är rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Formgivningen är tydlig med mycket luft kring text och bild. Text, bild och formgivning tillsammans gör det lättare att förstå innehållet. Det finns en arbetsbok till.