Förlagets beskrivning

Arbetsbok till faktaboken Från forntiden till frihetstiden, som beskriver Sveriges historia från forntiden, över medeltiden, nyare tiden och till frihetstiden.

Arbetsboken har frågor både till faktabokens text och bilder.