Förlagets beskrivning

Forum ABC heter i den nya upplagan Forum 123. Boken är uppbyggd enligt samma unika struktur som de andra komponenterna i Forumserien.