Förlagets beskrivning

Förutom ett välstrukturerat faktainnehåll, med tydliga modeller som visar hur olika samhällsfenomen hänger ihop, möter läsaren samhällsvetenskapliga teorier i anslutning till den förklarande texten. Boken inleds med ett kapitel som ger en överblick över samhällsvetenskaplig teori. Avslutningsvis finns ett utförligt metodkapitel. Forum 123 ger en stabil grund för att nå de höga vetenskapliga ambitionerna för samhällskunskapskurserna enligt ämnesplanen.