Förlagets beskrivning

Räkna med olika enheter!

Här tränar eleverna att räkna med fler enheter. Det är fortsatt arbete med pengar och tid, träning på att räkna med vikt och volym samt hur man använder en termometer.

I Enhetskul 2 ingår:

  • Tid - Klockan, 5 min. i/över, i halv/över halv, 10 min. i/över, 20 min. i/över
  • Pengar - Räkna pengar. Växla pengar. Affär: handla två saker
  • Volym - Mät med liter. Mät med deciliter
  • Vikt - Väg i kilo. Väg i hekto
  • Temperatur - Gör en termometer. Visa plus- och minusgrader