Förlagets beskrivning

Anna ska göra en stol. Det är inte lätt.

En ny stol ingår i Bokbussen, vår nya serie för de yngsta läsarna.

Bokbussen består av 13 böcker utarbetade speciellt för den första läsinlärningen hos de allra yngsta eleverna. De bidrar till läslust, är anpassade för läsinlärning och fungerar oberoende av andra läroböcker. Till Bokbussen finns även en lärarhandledning.