Förlagets beskrivning

Programmet vänder sig till de allra yngsta datoranvändarna, från ca 2 år, och till elever i särskolan.

Programmet kan anpassas bildmässigt för de litet äldre eleverna i särskolan, välj åldersinriktning i inställningar.

Med de nio olika aktiviteterna kan eleven på lekfulla sätt bekanta sig med datorn, lära sig siffror och bokstäver på tangentbordet samt peka, klicka och dra med musen.

Även den som ännu inte kan hantera musen kan ha mycket roligt med programmet. Alla aktiviteter kan användas med enbart tangentbordet, två kontakter, pekskärm och huvudmus.