Förlagets beskrivning

Nu får du återse djuren från Djur omkring oss A. Indelningen sker i samma grupper: djur vid sjön, djur i skogen, djur på bondgården, insekter och småkryp. Varje grupp inleds med repetition och fakta om djuren.

Djur omkring oss B ger fördjupad kunskap om de djur vi mött i Djur omkring oss A. Du får även möta några nya djur i vissa av grupperna. Tanken är att läromedlet ska användas tillsammans med annat material och med parallell faktainlärning som befäster tidigare kunskaper. I den här boken är texten kring djur och kategorier lite mer utförlig. Du får exempelvis lära dig om djuren är vilda eller tama och vad de orden betyder eller skillnaden mellan de olika djurens spår och spillning.

De flesta arbetsuppgifterna är jämförande övningar som till exempel; vilka ingår i bondgårdsdjurens familjer? Är humlan smalare än getingen?

Det finns också övningar där eleven ska hitta djuren i bilden eller lösa ett korsord ett svara på ett påstående. I vissa av övningarna får eleven läsa enkel text och svara på frågan genom att skriva ett kort ord eller bara ja eller nej. I slutet av boken finns ett lässtöd till eleven.

Bokens struktur är tänkt att vara så visuellt tydlig som möjligt, och har även en långsam progression.

Den här boken ingår i en serie om fyra böcker. Djur omkring oss A och B samt Växter omkring oss A och B.

Färg, spiralbunden.