Förlagets beskrivning

Digilärs läromedel i svenska är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i svenskan och dessutom innehåller en omfattande antologi av skönlitterära texter.