Förlagets beskrivning

Därför inkludering, har varit och är fortfarande inledningen till många diskussioner där vi argumenterar för en skola för alla. För oss är det en självklar rättighet att man som elev inte skall behöva känna sig bortvald och inte duga.

Vi vill med denna antologi förmedla några exempel berättade av lärare och skolledare om vilka faktorer som varit bärande i deras arbete med en skola för alla. Urvalet har gjorts med syfte att beskriva elever i olika svårigheter och åldrar, förändringsarbete i en kommun samt att lyfta fram forskningsresultat inom området.

En väg till ny kunskap kan vara att ta del av framgångsrika exempel och erfarenheter. Eftersom varje skola och varje elev är unik kan dessa exempel aldrig kopieras men de kan användas som inspiration och leda till nya tankemodeller.

Redaktörer: Birgitta Andersson & Lena Thorsson.
Omslagsbild: Ida Mirsch, klass 5, Västra Berga skola, Helsingborg.
150x220 mm, sv/v, limbunden.

Därför inkludering finns även som nedladdningsbar pdf i högerspalten, under bilden.