Förlagets beskrivning

Daniel och Bosse har bestämt sig för att gå och bada. I serietidningen beskrivs några händelser som inte blir som killarna har tänkt sig, vad som då händer och hur de så småningom löser de situationer de ställs inför.

Detta är det andra häftet i en serie av två som vänder sig till personer med autism eller Asperger syndrom. Serietidningarna vänder sig också till dem som känner någon eller kommer i kontakt med människor som har autism eller Asperger syndrom.

Serierna tar upp situationer i vardagen som är svåra att hantera. Det kan vara svårt att acceptera förändringar och att saker man planerat inte blir som man tänkt. Det kan också vara svårt att förstå hur andra människor är och hur de tänker i olika situationer.

Färg, häftad.