Förlagets beskrivning

Syftet med materialet är att eleven under arbetet med pärmen ska se hur livet kan se ut efter avklarad skolgång när det gäller sysselsättning, boende, fritidsintressen och ekonomi.

Pärmen är indelad i olika delar som tar upp alla relevanta områden.

Innehåller lärarhandledning.