Förlagets beskrivning

Come along with me är ett läromedel i engelska, där eleverna i tio dialoger får träna på användbara fraser i realistiska situationer. I denna lärarhandledning finner du som pedagog allt som behövs för att leda arbetet med boken:

beskrivning av arbetsgången. kopplingar till styrdokument. genomgång av alla kapitel utifrån de fasta rubrikerna ”Om kapitlet”, ”Inför dialogen” och ”Rekvisita och vidareutveckling”. beskrivning av de fyra extramaterialen i elevboken. Elevboken Come along with me! (artikelnummer 11201) kan beställas här.