Förlagets beskrivning

Colores 7–9 är uppbyggda kring temaområden med bastexter och valbara texter. Böckernas bastexter har en lugn progression genom hela serien. Många texter tar upp ämnen som intresserar eleverna och handlar om deras vardag.

Textböckerna finns också som interaktiv bok för dig som vill ha tillgång till flera verktyg i undervisningen. Här finns t ex interaktiva webbövningar där eleverna får möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik med omedelbar feedback, om och om igen.