Förlagets beskrivning

Svensk översättning, bearbetning och normering av det engelska Bus Story Test, nu i ny reviderad upplaga.

Bussagan är ett språktest för bedömning av barns förmåga att återberätta med stöd av bilder. Testet bygger på att eleven tar emot, bearbetar och ger tillbaka språklig information. Av resultatet kan man utläsa barns språkförståelse, grammatiska förmåga, fonologiska kompetens, förmåga till verbalt minne, förmåga till sekvensering, förmåga till ordmobilisering och formulering, förmåga att se orsakssammanhang och förmåga att anpassa sig till lyssnaren.

Testet är avsett för barn i förskola till årskurs 3. Har barnet språkstörning kan testet användas till äldre barn.

Materialet innehåller handledning, elevens bilderbok i färg med tre bilder per sida och ett testprotokoll som får kopieras. Tillgång till bandspelare krävs. Testet är normerat men kan inte överföras till staninevärden.

För att erbjuda testet krävs att man har utbildning inom tal och språk.

Översättning och bearbetning: Alli-Marie Tuominen-Eriksson och Yvonne Svensson.