Förlagets beskrivning

Programmet innehåller 12 olika övningstyper.

Det bygger på 18 olika ordlistor, så att det enkelt kan anpassas efter varje barns kunskapsnivå. Här kan man arbeta med versaler eller gemener i alla övningarna. Man kan välja att höra ljudande bokstäver eller bokstävernas namn. Man kan välja längden på ord och olika ordlistor till de olika delarna.

Man kan styra med pekskärm, mus, tangentbord samt en eller två kontakter.