Förlagets beskrivning

Handledning för dig som undervisar elever med synnedsättning/blindhet från förskolan upp till gymnasiet  i bild. Innehållet baseras på erfarenheter från bildundervisning av elever med synnedsättning/blindhet men är lika användbart för seende barn i förskolan, grundskolan, särskolan och specialskolan.

Med utgångspunkt från tredimensionella grundformer utvecklas elevens form- och begreppsvärld. Materialkunskap, konkretisering av begrepp och att arbeta med rums- och kroppsuppfattning är områden som behandlas i häftet.

Sjätte omarbetade upplagan.