Förlagets beskrivning

Boken är uppdelad i två huvudavsnitt. I almanacksdelen lär sig eleven om almanackans innehåll, helgdagar, flaggdagar, namnsdagar och annat som man kan hitta i en almanacka. I det andra huvudavsnittet, Året, tränas bland annat årstiderna, månaderna, veckan, dygnet, dagen och datum. I boken finns gott om uppgifter för eleven att arbeta med.