Förlagets beskrivning

I denna app finns övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: Läsa, Skriva och använda tal, Räkna med matematiska likheter, Räkna i huvudet, Dela upp tal.

Böckerna bygger på serien Framsteg i matematiken.