Förlagets beskrivning

I materialet ges förslag till innehåll i 15 träffar i skilda pojk- och flickgrupper. Målet är att ge eleverna en adekvat sexualundervisning, kunskap och information om övergrepp och handlingsberedskap.