Förlagets beskrivning

Upptäck Geografi Lgr 11 består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker.

Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper och dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfattningar. På så sätt får eleverna en tydlig struktur vilket underlättar vid begreppsförståelse och analys. Smarta ordlistor med viktiga begrepp återkommer på nederst på sidorna.