Förlagets beskrivning

I nya Upptäck Geografi Lgr 11 för årskurs 4–6 ges stort utrymme för geografiska analyser och diskussioner. Eleverna får träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse.