Förlagets beskrivning

Boken fördjupar elevernas kunskap inom retorikens olika användningsområden. Eleverna får träna på både muntlig framställning och i konsten att lyssna och ge respons. De får lära sig de grundläggande retoriska begrepp som behövs för att kunna analysera andras tal och de budskap som de ständigt möter genom media. Boken har, precis som övriga böcker i impulser-serien,...