Förlagets beskrivning

Svenska impulser är ett läromedel för Svenska 1,2 och 3 som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.