Förlagets beskrivning

SpråkDax är ett gediget material för den som vill arbeta strukturerat med läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3. Hjärtat i SpråkDax är LäsDax och SkrivDax - elevbok och arbetsbok samt lärarhandledningen LärarDax. LäsDax finns även som storbok.

I åk 2 och 3 heter boken LäsDax och är då en textantologi som inte är tänkt som förbrukning. Laborationer och skrivande sker i stället i SkrivDax.