Förlagets beskrivning

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som till­sammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk-3. LäsDax är läseboken som utgår från hela språket.