Förlagets beskrivning

Prio Matematik är skriven för att svara mot kraven i den nya kursplanen, Lgr 11. Här får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet och träna på samtliga fem förmågor.

Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter. I Prio Matematik får eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.