Förlagets beskrivning

Prio Matematik är en modern läromedelsserie i matematik för högstadiet. Prio Matematik tränar och utvecklar eleverna i de fem förmågorna, låter alla möta allt centralt innehåll och synliggör kunskapskraven.