Förlagets beskrivning

Med Kontakt har du dina elevers språkutveckling i din hand. Du ger dem kontakt med sina förmågor i svenska. I elevens två huvudböcker finns arbetsområden som täcker kursplanens centrala innehåll i svenska.

När du vill kan du förstärka, fördjupa, gestalta och växla med eget material. Kontakt Introboken gör det lätt att starta svenskundervisningen i 7:an.