Förlagets beskrivning

Läromedel i svenska för åk 79 som utvecklar förmågorna på ett stimulerande, utmanande och omväxlande sätt med interaktiva elevövningar.

Serien Kontakt har av två huvudböcker med 28 fristående arbetsområden som tillsammans täcker in hela svenskkursen. Huvudbok 2 berör fler antal förmågor per arbetsområde än den något enklare huvudbok 1.

I digitalboken ingår interaktiva elevövningar för varje arbetsområde med fokus på förförståelse, läsförståelse, ordkunskap och hörförståelse.