Förlagets beskrivning

Läromedel i svenska för åk 7-9 som utvecklar förmågorna på ett stimulerande, utmanande och omväxlande sätt med interaktiva elevövningar.

Serien Kontakt har av två huvudböcker med 28 fristående arbetsområden som tillsammans täcker in hela svenskkursen. Huvudbok 2 berör fler antal förmågor per arbetsområde än den något enklare huvudbok 1.

I digitalboken ingår interaktiva elevövningar för varje arbetsområde med fokus på förförståelse, läsförståelse, ordkunskap och hörförståelse.