Förlagets beskrivning

Nya Fysik Direkt är en genomgripande omarbetning och uppdatering av den
tidigare upplagan av Fysik Direkt.
Samtidigt som innehållet är uppdaterat och anpassat till Lgr11, har vi behållit den gamla strukturen med den enkla och begripliga texten som uppskattas av elever och lärare.

Det är tacksamt att undervisa i fysik. Ämnet innehåller allt från det konkreta och mätbara till det ofattbara universum. Fysikämnet utmanar elevernas vardagliga föreställningar och tankar.