Förlagets beskrivning

Z-rapport är en ny, kursanpassad medlem i Z-familjen. Den är avsedd för yrkesprogrammens kurs: Samhällskunskap 1a1.

Strukturen i boken har gjorts extra tydlig med hjälp av en matris. I matrisen har vart och ett av bokens 19 kapitel placerats in med hänsyn till dels vilket block (stoffområde) det tillhör och dels vilket perspektiv som används.