Förlagets beskrivning

Nu kommer en uppdaterad, sjätte upplaga av Z-classic.
Z-classic 1b kan bäst beskrivas som Z-familjens mer djupgående alternativ för de som läser samhällskunskap på något av de högskoleförberedande programmen.
Stoffet är organiserat i åtta olika block, vilka i sin tur består av kapitel av skiftande antal, omfattning och svårighetsgrad.
Till Z-classic finns nedladdningsbara instuderingsuppgifter samt Z-material lärarservice.