Förlagets beskrivning

Uppdrag: Matte är Libers nya matteserie för 7-9 och har utvecklats i takt med de nya kursplanerna. Serien erbjuder två olika sätt att arbeta med matten: "Uppdrag" och "Räkna på". I Uppdragen betonas den tillämpade matematiken, medan Räkna på står för en mer välbekant matematik.

Båda sätten erbjuder mycket varierade uppgifter för att öka förståelsen samt har tydliga inslag av bl.a. begreppsträning och att "prata matte". Nystartkapitlet i början av boken ger dig och dina elever möjligheten till bra repetition innan ni börjar med ett nytt område.