Förlagets beskrivning

Tummen Upp! Religionskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Religionskunskap.

Här tränar eleven att beskriva likheter och skillnader samt att se samband mellan världsreligionerna. Eleverna bearbetar religiösa och etiska begrepp, resonerar kring livsfrågor och förklarar fornskandinaviska religösa spår i vår samtid.