Förlagets beskrivning

Trilo Stavar är en svenskproducerad läs- och skrivapp som i första hand är avsedd att uppmuntra barn till att ljuda, skriva och läsa hemma, i förskoleklass och skolår 1. Spelmomenten i appen bygger på ljudningsmetoden och är utvecklade i samarbete med en specialpedagog med mångårig erfarenhet av den första läs- och skrivträningen. 

Det går på ett smart sätt att navigera runt i spelet utan läskunskap genom fina bildbeskrivningar och progression i spelet går att välja genom olika ord-nivåer.