Förlagets beskrivning

Tre Läsvärldar är en serie lättlästa böcker som utspelas i tre olika världar. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en bok själv. 

Nivå 1 innehåller tolv små böcker av Bodil Jönsson. Elevens läsförståelse följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar (till exempel sekvensbilder) som är utvecklade av Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström.

På nivå 1 är alla ord ljudenligt stavade med varannan vokal och konsonant. Böckerna är indelade i olika delnivåer. På den lättaste nivån innehåller orden endast 2-3 bokstäver och på den svåraste upp till 5 bokstäver. Inga ordbilder ingår utom ordet "en". Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet.

Tre Läsvärldar är illustrerade med färgglada akvareller. Illustrationerna kompletterar de enkla texterna och har stor betydelse för elevens läsupplevelse. Antalet rader ökar från en till fyra per sida.