Förlagets beskrivning

Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1-3.

Träna matematik tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och begrepp. Häftena kan användas som repetition eller extra träning.

Häftena är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok.