Förlagets beskrivning

I "Tolka bilder" analyseras bilder utifrån hur de används. Reklam, nyhets, propaganda, informations och konstnärliga bilder behandlas. Boken tar upp vad som kännetecknar bilder utifrån deras användning och varför de utformas på ett visst sätt.

Bildernas budskap granskas. Iakttagelser av hur män, kvinnor och barn presenteras i bild finns med och även hur bildspråket har ändrats med tiden, tex reklambilder förr och nu.