Förlagets beskrivning

I Tänk och räkna 1b Lgr 11 inleds varje kapitel med en gemensam introduktion. Eleverna arbetar därefter enskilt och parvis med uppgifterna inom kapitlet. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från Klöversidorna.


Boken tar bland annat upp addition och subtraktion inom talområdet 0-100, talmönster, problemlösning, pengar 0-100 kronor, diagram, klockan, geometri och mätningar. Med boken medföljer ett geometriark.