Förlagets beskrivning

Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen!

Häftet Talkamrater för talen 1-10 är tänkt för elever som inte automatiserat talkamraterna och utvecklat förståelse för sambanden mellan addition och subtraktion i talfamiljer.

Webbaserade övningar finns till boken.