Förlagets beskrivning

I Tabeller och diagram 2 får eleverna arbeta vidare med uppgifter inom talområdet 0 – 1000. Med hjälp av tabeller och diagram får eleverna träna på naturliga tal, del av antal, enkla tal i bråkform, mätning av längd, massa, volym och tid, slumpmässiga händelser i experiment och spel, avläsa, tolka och skapa enkla tabeller och diagram, sortera data, samt beskriva resultat från enkla undersökningar.