Kontakt

Har du en fråga som rör läromedel och specialpedagogik?

Ställ din fråga på tjänsten Fråga en rådgivare på spsm.se.

Önskar du specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska
konsekvenser av funktionsnedsättningar?

Läs mer om Specialpedagogiskt stöd på spsm.se

Gäller din fråga enskilda läromedel? Ta kontakt med respektive förlag.
Förlaget ser du under läromedlets titel på artikelsidan.

Har du frågor som gäller konto och andra administrativa funktioner?
Vill du lämna synpunkter på Hitta läromedel?

Kontakta oss


Besöksadress
Rålambsvägen 32 B
112 59 Stockholm


Telefon
Växel SPSM: 010 473 50 00
Texttelefon: 010 473 68 00
Fax: 010 473 66 42

Senast ändrad: 2019-06-21