Förlagets beskrivning

Svenska utan gränser vänder sig till studerande som tar sig an svenska språket och Sverige med nyfikenhet, intresse och engagemang. Boken tar vara på lusten att lära och har mycket att erbjuda den som snabbt vill kunna svenska.

Svenska utan gränser är ett läromedel för studievana elever, inom t.ex. sfi, universitet och företag, som vill tillägna sig språket på kort tid och få en inblick i svenskt vardagsliv, samhälle och kultur.