Förlagets beskrivning

Svenska i fokus är allt-i-ettböcker för studievana nybörjare i svenska, både på sfi och på språkintroduktion. De är framtagna för ett självgående arbetssätt och bygger på det svenska språkets struktur.

Rikligt med bilder, tabeller och övningar ger en god grund för vidare studier. Svenska i fokus förbereder för ett språkligt krävande yrkesliv.